background-image

icon بیسکویت سخت

توضیحات کلی

یکی از روشهای مرسوم و متداول در تولید بیسکویت ، بیسکویت سخت می باشد. تولید بیسکویتهای سخت با روتاری کاتر انجام می شود و محصولاتی همچون پتی بور ، مالوبیس ، مادر ، باغ وحش و انواع کراکرها جزو بیسکویت های سخت می باشد. از ویژگیهای تولید با روتاری کاتروزن پایین محصول می باشد و این امر باعث گردیده است که بسیاری از تولید کننده ها محصولاتی را که می توانند با روتاری مولدینگ تولید نمایند با روتاری کاتر تولید کنند.

ویدیو معرفی

محصولات خط تولید

hard-biscuits

background-image
دستگاه روتاری کاتر – بیسکویت سخت
left icon
background-image
دستگاه 90 درجه انتقال محصول
left icon
background-image
دستگاه روتاری کاتر عمودی – بیسکویت سخت
left icon